@ Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“, Булевар краља Александра 71
Понедељак – 5. ЈУН, 11:00 – 13:00

У оквиру Дана интерактивне едукације „ReMaking Tesla“ у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у понедељак, 5. јуна од 11-13 часова организује се дијалог „Друштвено предузетништво“.

 РЕГИСТРУЈ СЕ …

Како је могуће новим обликом сарадње задовољити  наизглед конфликтне потребе и могућности стартапова са једне стране, и друштвено ангажоване, едукативне институције културе са друге стране?

На стручном дијалогу ће мултидисциплинарни тим стручњака суочити различите аспекте овога изазова, повезати их са друштвеним и културним контекстом и сугерисати стратегијске приступе решавању овога дриштвено-економскога парадокса.

– улаз је слободан

 

Facebook догађај