Тесла је добро познат као особа са широким међудисциплинарним знањем и са могућношћу холистичког прилажења проблемима. Кроз социо-техничку аугментацију, тежимо рекреирању ових вредности и резултата.

Теслина професионална оријентација и приступ научним и инжењерским изазовима дубоко су укорењени у фундаменталним вредностима човечанства и помагању човечанству.

Зарад проналажења нових начина за помагање друштву да еволуира и достигне Теслине визије, циљ нам је:

  • отварање нових начина креације, иновације, едукације и дизајна будућности
  • креирање окружења отвореног за try-and-fail експерименте у области иновације и креативности
  • аугментација друштва и повећавање колективне интелигенције и кооперације – multi sapiens
  • практиковање Теслиних принципа и вредности у едукацији
  • развој ”Тесла-усаглашеног” Инкубатора и Акцелератора за тимове и појединце
  • креирање Холистичког/Мултидисциплинарног простора за синергију науке, хуманости, уметности, друштва и спиритуалности
  • Ко-креирање културног и друштвеног добра – оснаживање едукатора, креатора друштвеног и културног добра кроз Друштвено предузетништво (Social Entrepreneurship) – применом успешних искустава и алата из startup сцене и науке.

Tesla’s whole research and life could also provide an inspiration for reconsideration of global educational / informational / political goals – with reorientation towards holistic gentle actions for solutions of the ‘global risk society’. prof. D. Rakovic, ко-организатор